Huisregels

Om het verblijf binnen Alrijne Ziekenhuis voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij de volgende huisregels:

In ons ziekenhuis…

 • bent u welkom als patiënt of bezoeker tijdens de openingstijden
 • staan uw en onze veiligheid voorop
 • volgt u daarom aanwijzingen van het personeel op
 • gaan spoedgevallen voor – graag uw begrip
 • wordt niet gerookt, ook niet op omliggende terreinen

Vragen wij u…

 • om uw medewerking, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen
 • om uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens uw contact met een hulpverlener
 • de wachtruimte schoon en opgeruimd te houden

Uiteraard kunt u…

 • vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt
 • een ongewenste situatie met ons bespreken

En geldt dat wij…

 • hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan
 • de privacy van onze patiënten en medewerkers respecteren
 • fotografie, beeld-, en geluidsopnames – zonder voorafgaande toestemming – niet is toestaan
 • agressief, gewelddadig en discriminerend gedrag niet accepteren
 • bij bedreiging, (verbaal) geweld, diefstal, wapen-, en drugsbezit aangifte doen bij de politie