Vragen

Heeft u nog vragen? Stel deze via het formulier op www.alrijne.nl

 

Dossier opvragen

U heeft recht op inzage van het dossier van uw kind (tot 16 jaar), met uitzondering van de gegevens die niet over uw kind gaan. 

In MijnAlrijne vindt u (delen van) uw elektronisch patiëntendossier. U kunt deze informatie ook printen.

Wilt u liever een afschrift van uw dossier ontvangen via Alrijne? Dan kunt u dit digitaal aanvragen via het formulier ‘Aanvraag afschrift dossier‘. Het duurt ongeveer twee weken voordat u het afschrift kunt ophalen. 

U kunt het afschrift ook per post ontvangen. Ter verificatie vragen wij u dan een kopie van uw legitimatiebewijs te e-mailen naar dossierbeheer@alrijne.nl. Schrijf op de kopie dat het een kopie betreft, voor wie en welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie verstrekt. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen gebruikt ter vaststelling van uw identiteit en na vaststelling direct vernietigd.