Rechten van het kind

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, kortweg aangeduid als de WGBO, zijn ook de rechten vastgelegd van het kind als patiënt. In deze folder leest u hier meer over. Op pagina 4 staat de informatie ook in kindertaal.