Ontwikkelingspolikliniek

Op de ontwikkelingspoli zien we kinderen en hun ouders/verzorgers een keer samen met de kinderarts, de kinderfysiotherapeute en de kinderrevalidatiearts van Basalt

Het gaat om kinderen waarbij gedacht wordt aan een ontwikkelingsachterstand, waarbij het bewegen ook een onderdeel is van het ontwikkelingsprobleem. Kinderen die alleen op andere domeinen een ontwikkelingsachterstand hebben, krijgen een afspraak alleen bij de kinderarts. 

Vooraf wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dit helpt ons om uw kind goed te helpen. Wanneer er verslagen zijn van andere zorgverleners (bv logopedisten, fysiotherapeuten, gehoortesten etc), schoolobservaties of ontwikkelingstesten die gedaan zijn, zou het fijn zijn als u deze vooraf op wilt sturen.

Tijdens de afspraak proberen we met behulp van onze teambenadering u direct advies te geven over eventuele onderzoeken die helpen bij het vinden van de oorzaak en over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden.