Down polikliniek

Het downsyndroom is één van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen met mentale en motorische beperkingen. Een genetische oorzaak ligt ten grondslag aan het syndroom. Down Centrum Nederland locatie West (DCN) is een samenwerkingsverband tussen de downpoliklinieken van het Amsterdam UMC en Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

Locatie West Nederland

In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is Down Centrum locatie West Nederland gevestigd. Alle kinderen t/m 18 jaar met het syndroom van Down kunnen hier worden behandeld. De downpolikliniek wordt twee keer per maand gehouden op dinsdagmiddag. 

Daarnaast is er vier keer per jaar een transitiepoli voor 18Plus jongeren (t/m 25 jaar).
De kinderarts en de AVG-arts Van ’s Heeren Loo zien deze jongeren in een gezamenlijk consult.

Aanmelden

Om uw kind aan te melden bij Downcentrum Nederland locatie West, kunt u bellen naar 071 582 8052 of een e-mail sturen naar downcentrum@alrijne.nl


Eerste bezoek

Voorafgaand aan het eerste bezoek wordt een vragenlijst opgestuurd en medische informatie opgevraagd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Het is belangrijk te weten wat de zorgvragen van ouders en kind zijn evenals die van de kinderarts/andere hulpverleners.

 

Bezoek aan de downpolikliniek

Tijdens het bezoek op de downpoli wordt uw kind gezien door verschillende deskundigen. Het team coördineert het gezondheidsonderzoek en geeft aanbevelingen voor behandeling en begeleiding. Bovendien wordt u ondersteund bij de opvoeding en bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ook is er tijdens deze middag gelegenheid informatie en ervaringen uit te wisselen met andere ouders en contactouders.

Aan het einde van de middag doet het team verslag van de bevindingen die u, na een telefonisch consult met de kinderarts, toegestuurd krijgt. In deze rapportage staan adviezen die u in samenwerking met de regionale behandelaars verder kunt uitwerken. Soms kan in overleg ook een aparte afspraak gemaakt worden bij de kinderarts om met name de specifiek medische aspecten te benaderen.

Het team

In het team werken artsen en therapeuten, die zich hebben gespecialiseerd in de zorg voor het kind met het Downsyndroom. De kinderen kunnen zo nodig ook buiten het teamverband op consult komen bij de kinderarts. Coördinerend Downspecialist is dr. Michel Weijerman,
kinderarts. Het team bestaat uit:

 • Kinderartsen: dr. Michel Weijerman & dr. Eveline Schell
 • KNO-arts: Thijs van Hees
 • Physician Assistant KNO: Thea Esveldt-Hoving
 • Kinderfysiotherapeuten: Jolien Surink & Nora Sanders
 • Logopedisten: Nienke Freund & Laura Koenen
 • Orthopedagoog/GZ-psycholoog: Nynke Schulpen
 • Orthoptist vanuit Visio: Mariette van der Splinter
 • Tandarts: Stephanie Philippen
 • Doktersassistenten: Ilona van der Jagt & Angela Stassen
 • Polikliniek assistent: Diana Vrijburg
 • Vrijwilligers: Marian Posthuma & Hannah Heesbeen

 

De CliniClowns

Regelmatig zijn er twee zeer ervaren CliniClowns aanwezig tijdens onze Downpoli. Aangezien het een intensief programma is voor ouders en kinderen, proberen wij de middag een ontspannen karakter te geven. Een middag waar de kinderen naar verloop van tijd ook naar uit kunnen kijken. Onze vaste CliniClowns kunnen zeer goed inschatten welk spel er op dat moment bij uw kind mogelijk en nodig is. Soms wordt er naar meer rust toegewerkt, soms naar meer actie. In de praktijk zorgt dit er ook voor dat de ouders af en toe een ontspannen moment kunnen hebben. Klik hier voor filmpjes.

Meer informatie:
https://www.alrijne.nl/afdelingen-specialismen/centra/downcentrum-leiderdorp