Diabetesspreekuur

De polikliniek kindergeneeskunde heeft een multidisciplinair team voor kinderen met diabetes. Tijdens de behandeling helpen wij uw kind met diabetes om te gaan.             

Aandacht voor alle aspecten 

Wij hebben aandacht voor alle aspecten van diabetes: medische zaken, voeding en psychosociale zaken. Alle vormen van behandeling voor diabetes worden aangeboden in Alrijne Ziekenhuis. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het welzijn van kinderen. De artsen en therapeuten behandelen de kinderen volgens de meest recente nationale protocollen, die gebaseerd zijn op de protocollen van de ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes).           

De behandeling

De behandeling vindt poliklinisch plaats: drie tot vier keer per jaar wordt uw kind ter controle gezien. Een keer per jaar wordt gescreend op complicaties die bij diabetes kunnen voorkomen zoals de voetencontrole en een uitgebreide bloedcontrole. Soms wordt ook de oogarts ingeschakeld.          

De diabetes verpleegkundige begeleidt kinderen met diabetes en hun ouders niet alleen in het ziekenhuis maar ook thuis en op school, indien nodig. Ook de GZ-psycholoog verricht huisbezoeken, indien gewenst.                  

In de leeftijd van 12-18 jaar jaar wordt uw kind voorbereid op de overgang van kindergeneeskunde naar Interne Geneeskunde. De daadwerkelijke overstap naar Interne Geneeskunde vindt plaats door middel van een  ’transitiespreekuur’, waarbij zowel het diabetes team van Interne Geneeskunde en het team van Kindergeneeskunde aanwezig zullen zijn.

Na het transitiespreekuur zal het diabetesteam van Interne Geneeskunde de hoofdbehandelaar zijn van u en uw kind.

U en uw kind hebben het eerste jaar na dit transitie spreekuur nog wel mogelijkheid om gebruik te maken van het kinderdiabetes team.

Kinderdiabetesteam

Het multidisciplinaire kinderdiabetesteam bestaat uit:

  • Kinderartsen: Hester Havers, Anjali Kooter, Annique van den Broek en Paul Ooijevaar
  • Diabetesverpleegkundigen: Els van den Bosch, Carla van der Voorde, Jessica Keijzer en Suzanne Oude Alink.
  • GZ-psycholoog: Saskia van der Horst en Florien Gevaerts
  • Diëtisten: Ineke Westerbeek en Tosca Kasdiran