Astmapolikliniek

Als uw kind last heeft van luchtwegproblemen kan de huisarts uw kind verwijzen naar de polikliniek Kind en Jeugd voor behandeling. Luchtwegproblemen komen veel voor, óók bij kinderen. Ongeveer één op de tien kinderen in Nederland heeft er last van. Luchtwegproblemen worden veroorzaakt door hyperactieve longen en inhalatie-allergieën. Lees meer over het Astmaspreekuur en De Luchtbrug.

Kinderastmateam

Het Kinderastmateam binnen Alrijne Ziekenhuis doet de behandeling en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar met long-/allergieproblemen. Het doel is dat het kind (en het gezin) zo min mogelijk last heeft van zijn/haar luchtwegklachten in het dagelijks leven. Hierbij hebben wij als team o.a. ook aandacht voor de situatie thuis, school, sporten, hobby’s etc. Het team bestaat uit verschillende disciplines:

Kinderarts/verpleegkundig specialist/longverpleegkundige 

De kinderarts en de verpleegkundig specialist/longverpleegkundige ziet u afwisselend tijdens de polikliniekbezoeken. Zij gaan met u en uw kind in gesprek over de klachten, welk onderzoek er kan plaatsvinden, welk behandelplan het beste bij uw kind zou passen. En natuurlijk beantwoorden zij uw eventuele vragen. Daarnaast kijken zij naar de algemene ontwikkeling van uw kind. De verpleegkundig specialist/longverpleegkundige biedt tevens begeleiding bij het zorgproces rond uw kind. U kunt hierbij denken aan advies bij het innemen van medicatie en het omgaan met de klachten van uw kind in het dagelijks leven. 

Kinderfysiotherapeut 

Het komt regelmatig voor dat kinderen met astma ook problemen hebben met de ademhaling. Dit is vooral te merken bij het sporten , maar het kind kan er ook last van hebben in rust. Binnen ons Kinderastmateam beoordeelt de kinderfysiotherapeut zo nodig de ademhaling van uw kind en het inspanningsvermogen. Als dit nodig is, geeft zij oefeningen om dit te verbeteren. Ook kan zij met uw kind kijken naar een sport die het beste bij hem of haar past. Als een afspraak met de kinderfysiotherapeut nodig is, is hierbij ook een kinderarts of verpleegkundig specialist/longverpleegkundige aanwezig. 

Medisch kinderpsycholoog 

In bepaalde levensfases is het voor uw kind soms lastig om met zijn/haar klachten om te gaan. Het kan zijn dat uw kind niet alles kan doen wat het wil of misschien moeite heeft met het gebruik van medicatie. Ook kan het voor het kind moeilijk zijn om de astma te accepteren of hebben andere zaken invloed op de astma. De kinderpsycholoog binnen ons team kijkt samen met uw kind en u waar precies de problemen liggen en hoe deze het beste begeleid kunnen worden. Tevens kijkt de kinderpsycholoog naar de kwaliteit van leven van uw kind. Zij doet dit aan de hand van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitslag van deze vragenlijst kijken wij als team of we uw kind eventueel nog kunnen helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. 

Doktersassistent 

De doktersassistent ontvangt u en uw kind op de polikliniek Kind en Jeugd. Zij meldt uw kind aan in het systeem en neemt de patiëntgegevens met u door. Voordat uw kind naar de kinderarts of verpleegkundig specialist/longverpleegkundige gaat voor een afspraak, zal zij uw kind ook wegen en meten voor de monitoring van de algemene ontwikkeling.

Transitie van zorg

Hoe ouder uw kind wordt, hoe meer verantwoordelijkheden hij/zij zal krijgen. Ook verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen gezondheid. Als uw kind namelijk in het 16e tot 19e levensjaar zit, zal de zorg die zij ontvangen van het kinderastmateam overgedragen worden aan de volwassenzorg. Het moment waarop dat gebeurt gaat altijd in samenspraak met uw kind. In het kinderastmateam beginnen we daarom vroeg met het benadrukken van deze verantwoordelijkheid en het zo veel mogelijk stimuleren hiervan, zodat uw kind vertrouwen heeft in zijn/haar eigen kunnen en de eigen regie kan nemen. Dit doen we door altijd te bespreken hoe het gaat, wat hij/zij belangrijk vindt in het leven en hoe de medicatie wordt gebruikt. 

In deze transitieperiode zal misschien uw rol als ouder ook gaan veranderen. U zal uw kind wat meer op afstand moeten gaan begeleiden en uiteindelijk daarin ook loslaten. Dit kan soms voor beide lastig zijn. Belangrijk hierbij is om goed met elkaar hierover te blijven praten, zodat iedereen zich hier prettig bij voelt. Voor meer informatie over transitie van zorg en uw rol als ouder ga naar: www.opeigenbenen.nu of  www.hetouderkompas.nl.

Rookvrij opgroeien

Op de astmapolikliniek vinden wij het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien. Roken en meeroken is immers schadelijk voor uw gezondheid, maar ook voor die van anderen, zoals voor uw kind. Als u als ouder de motivatie heeft om te stoppen met roken ondersteunen we u hier graag bij. De meeste kans op een geslaagde stoppoging heeft u namelijk met persoonlijke begeleiding en ondersteunde middelen. Om u hierin zo goed mogelijk te ondersteunen kunt u de informatiebrief ‘aan ouders’ raadplegen. Deze kunt u krijgen op de astmapolikliniek kindergeneeskunde.

Aanvullende informatie over de ondersteuningsopties kunt u vinden op de volgende informatie sites: www.ikstopnu.nlwww.rokeninfo.nlwww.rookvrijookjij.nl.