Dr. E.A. (Eveline) Schell

algemeen kinderarts

Aandachtsgebieden: aandoeningen urinewegen (blaas en nieren), aangeboren en erfelijke aandoeningen, ontwikkelingsachterstand en syndroom van Down


Kinderen met aandoeningen van de urinewegen (blaas en nieren)/ aandoeningen van de urinewegen (blaas en nieren):

De kinderarts met aandachtsgebied kinderurologie en kindernefrologie ziet kinderen met aandoeningen van hun urinewegen. Hieronder vallen kinderen met aangeboren aandoeningen van hun urinewegen en kinderen met (vermoede) nierziektes of blaasstoornissen. Vaak moet bij het bezoek de bloeddruk gemeten worden en soms is urine of bloedonderzoek nodig. De kinderarts werkt nauw samen met kinderurologen en kindernefrologen uit het ErasmusMC en het LUMC.

Ontwikkelingsachterstand kinderen.

De kinderarts met dit aandachtsgebied ziet kinderen waarbij er een ontwikkelingsachterstand vermoed wordt of is vastgesteld. 

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich anders dan verwacht. Dit kan op het motorische vlak zijn (ze gaan bijvoorbeeld laat/niet kruipen of lopen) of op andere terreinen, zoals praten, begrijpen of gedrag. Er kunnen verschillende, vaak lastig te achterhalen, oorzaken aan ten grondslag liggen. Denk hierbij aan gehoor problemen, een stofwisselingsziekte of een afwijking in het DNA. Op de polikliniek voor ontwikkelingsachterstand wordt uw kind gezien door de kinderarts om duidelijk te krijgen of en op welke terreinen er een achterstand is, welke behandelingen geadviseerd worden en wat de oorzaak zou kunnen zijn van de achterstand (soms wordt geadviseerd bloed en urine onderzoek te verrichten). Hierbij wordt nauw samengewerkt met zorgverleners in uw eigen omgeving, erfelijkheidsdeskundigen (klinisch genetica), revalidatieartsen, kinderneurologen. Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand wordt voorafgaand aan het polikliniek bezoek aan u gevraagd om een vragenlijsten in te vullen. Daarnaast willen wij u vragen om verslagen van andere hulpverleners bijvoorbeeld van fysiotherapeuten, psychologen, school etc voorafgaand aan de afspraak op te sturen.

Kinderen met aangeboren en erfelijke aandoeningen

De kinderarts met dit aandachtsgebied ziet kinderen met aangetoonde of vermoede erfelijke of aangeboren aandoeningen, bv met chromosoomafwijkingen. 

Bij kinderen met aangeboren en erfelijke aandoeningen kunnen er problemen spelen op verschillende terreinen, zoals zindelijkheid, obstipatie, voeding, groei, slaap, aandoeningen van nieren, luchtwegen, hart, hersenen en bewegingsapparaat etc. De kinderarts adviseert u bij de problemen die uw kind ervaart en coördineert de medische controles. Waar nodig wordt intensief samengewerkt met zorgverleners in uw eigen omgeving, andere medisch specialisten in het Alrijne, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het ErasmusMC, het AUMC, het revalidatiecentrum Basalt of specialistische landelijke syndroompoliklinieken.